برای برقراری تماس با ما می توانید از روش های زیر استفاده نمایید :

 

پشتیبانی فنی سایت
ادرس ایمیل : rezalkt@gmail.com
شماره تلفن : 09362217241

مدیریت سایت : رضا حسن زاده
ادرس ایمیل : lktra@chmail.ir
شماره تلفن : 09115407022