یک جدول حسابداری با نرم افزار اکسل برای شما طراحی کرده ایم که حاوی شش برگه می باشد و در هر برگه عملیات خاصی را می توان انجام داد ، این جدول برای آن دسته از افراد طراحی شده است که در شغل دلالی میوه و تره بار مشغول هستند ، توسط این جدول می […]