کتاب آموزش ایمیل مارکتینگ یا تبلیغات ایمیلی  بهترین روش تبلیغات اینترنتی شناخته شده تا کنون آیا شما هم از هزینه های سنگین تبلیغات و عدم تاثیر آنها خسته شده اید ؟ کتابی بسیار مفید و موثر برای شما تهیه کرده ایم که در آن انواع روشهای ایمیل مارکتینگ توضیح و مورد بررسی قرار می گیرد […]