امروز سایت مجموعه برای شما عزیزان گرامی یک پروژه فوق العاده بی نظیر قفل دیجیتالی 4 الی 8 رقمی آماده کرده است که حاوی مدار شماتیک و لیست قطعات و فایل هگز و کد هگز آماده برنامه نویسی شده و همچنین فایل شبیه سازی پروتئوس می باشد ، این پروژه می تواند به عنوان پروژه […]